Biologické čtvrtky ve Viničné – Tereza Petrusková

Na dnešním Biologickém čtvrtku vystoupí Tereza Petrusková s přednáškou Jak mi zobák narost – Od dialektu po individualitu v ptačím zpěvu.
Zároveň můžete shlédnout záznam minulé přednášky Zuzany Storchové nazvané Na velikosti záleží – Závislost buněčných funkcí na počtu chromozómů a velikosti buňky.