Nový článek “The self-fulfilling prophecy of insecurity: Mediation effects of conflict communication styles on the association between adult attachment and relationship adjustment”

Nedávno vyšel v časopisu Journal of Social and Personal Relationships nový článek “The self-fulfilling prophecy of insecurity: Mediation effects of conflict communication styles on the association between adult attachment and relationship adjustment”. Studie zkoumá souvislost mezi dimenzemi nejistého attachmentu (úzkostný, vyhýbavý) a partnerským přizpůsobením s potenciálním mediačním efektem konfliktních komunikačních stylů na datech od 97 českých a slovenských dlouhodobých heterosexuálních párů. Výsledky ukázaly, že u obou pohlaví byla souvislost mezi úzkostností a nižším partnerským přizpůsobením částečně zprostředkována reaktivním komunikačním stylem. Souvislost mezi vyhýbavostí a nižším partnerským přizpůsobením u žen byla částečně mediována jak reaktivním, tak kompromisním stylem komunikace. Způsob řešení konfliktních situací skrze komunikaci (reaktivní, kompromisní styl komunikace) se tak ukázal být pro partnerské přizpůsobení žen více podstatný oproti jejich mužským protějškům. Výsledky jsou mimo jiné interpretovány vzhledem k mezipohlavním rozdílům zjištěným v předchozích studiích, kdy mají ženy oproti mužům tendence do vztahu více investovat a pokládat úspěch ve vztahu za důležitý pro jejich sebepojetí.

Autory článku jsou Anna Fišerová, Vojtěch Fiala, Dan Fayette a Jitka Lindová. Více se o něm dozvíte ZDE.