Cena Zdeňka Veselovského

Česká a Slovenská etologická společnost opět vyhlašuje studentskou Cenu Zdeňka Veselovského za rok 2021. Cena se uděluje za prvoautorský článek zveřejněný v odborném časopise v roce 2020. Úspěšný žadatel získá finančí odměnu 10 tisíc Kč!

Přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zasílejte na: eretova@af.czu.cz do 30. 4. 2021.