Právě vyšlo! Článek “Prevalence incestu a faktory, které ji ovlivňují”

V novém čísle časopisu Psychiatrie se v našem novém článku “Prevalence incestu a faktory, které ji ovlivňují” dočtete o výskytu incestního chování a okolnostech, které ho obvykle doprovázejí. Zda bude určité chování bude považováno za incestní se liší kupříkladu podle definice jednotlivých výzkumných oborů či podle dané kultury – v některých není sexuální chování mezi příbuznými za incestní považováno, sňatek však již ano; v jiných je problematické i sezení blízko sebe, jelikož tak dochází k míšení pachů daných jedinců. V článku se dále dozvíte, jaká je prevalence incestního chování a mezi kterými příbuznými se nejčastěji objevuje. Incest se pak vyskytuje spíše v izolovaných, uzavřených rodinách a osoby, které se ho dopouštějí, mívají atypické sexuální preference, vlastní zkušenost se zneužíváním nebo nedostatek příležitostí navázat vztah s dospělou osobou.
Autory článku jsou Lucie Kuncová, Zuzana Štěrbová a Jan Havlíček. Přečíst si jej můžete ZDE.