Nový článek “Role behaviorálního imunitního systému v obraně proti infekcím”

Publikovali jsme nový přehledový článek “Role behaviorálního imunitního systému v obraně proti infekcím” v časopisu Česká a slovenská psychiatrie! Behaviorální imunitní systém (BIS) je obranným nástrojem organismu, jehož úkolem je detekovat a vyhnout se potenciálně ohrožujícím podnětům, které mohou vést k přenosu patogenů. Takováto vyhýbavá reakce snižuje pravděpodobnost nakažení, díky čemuž se předchází aktivaci tělesného imunitního systému a organismus tak šetří energii. Potenciálně nebezpečné podněty jsou detekovány na základě různých vizuálních, akustických, čichových i taktilních vodítek, kterým se má jedinec tendenci vyhýbat díky vyvolání znechucení. Článek poukazuje i na možné společenské dopady aktivace BIS jako je vliv na společenskost, konformitu vůči normám, ageismus či xenofobii. Zároveň se věnujeme i jevům souvisejícím s aktivací BIS objevujícím se v současné situaci pandemie COVID-19.
Autory článku jsou Dagmar Schwambergová, Žaneta Slámová, Jitka Třebická Fialová a Jan Havlíček. Přečtěte si jej celý.