Human Beast: Belonging

Tamas David-Barrett v dalším díle Human Beast mluví o lidské tendenci k vytváření různých společenství a skupin, do kterých patříme, proti kterým se vymezujeme nebo z nichž jsme vylučováni. Zároveň vyzývá i k nadhledu a schopnosti vcítit se do lidí patřících k jiným skupinám. Jeho hostem je tentokrát Mira Awad.