Čichová komunikace u člověka

Každý člověk produkuje individuálně specifickou pachovou stopu, tzv. pachový podpis. Cílem textu “Čichová komunikace u člověka”, je představit nejvýznamnější faktory ovlivňující pachový podpis, jako jsou genetické faktory, strava, onemocnění nebo emoční stav. Mezi hlavní oblasti, v nichž se čichová komunikace uplatňuje, patří mimo jiné výběr partnera a vztah matky a dítěte. V textu je též diskutována otázka feromonů u lidí. Doprovodné obrázky pak mimo jiné ukazují hodnocení vonných vzorků u dospělých, ale i u dětí.

Článek vyšel v časopisu Živa a jeho autory jsou Jitka Fialová, Markéta Sobotková a Jan Havlíček. Projděte si jej celý.