E-book speciálního čísla Frontiers in Psychology

Jako letní čtení doporučujeme stáhnout si e-book speciálního čísla Frontiers in Psychology zaměřeného na lidské vnímání. Z našich prací (či prací našich kolegů) zde vyšlo 7 z celkem 17 článků! Články pokrývají témata od vnímání krásy primátů, přes konzistenci ve výběru partnera či vztah mezi složením těla a atraktivitou a zdravím, po odhadování schopnosti obstát ve fyzické konfrontaci z mužských obličejů a hlasů.