Přírodovědecká fakulta slaví 100 let!

Slovo děkana ke 100. výročí a přání významných osobností, které jsou se současným životem přírodovědy úzce spjaty.