Major histocompatibility complex-associated odour preferences and human mate choice: near and far horizons

Další z našich článků “Major histocompatibility complex-associated odour preferences and human mate choice: near and far horizons”, který vyšel ve speciálním čísle časopisu Philosophical Transactions of The Royal Society B, se zabývá rolí hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) v chemické komunikaci u člověka. MHC je součástí adaptivního imunitního systému a některé studie zjistily, že si lidé na základě tělesné vůně vybírají partnery v MHC odlišné (jejich potomek by pak měl disponovat širším obranným spektrem vůči patogenům). Celkově jsou však výsledky poněkud nejednoznačné. Tato meta-analýza (kombinace výsledků mnoha studií dohromady) nenašla žádnou souvislost mezi MHC odlišností a výběrem partnera u skutečných párů, ani se spokojeností v partnerství či preferencemi tělesné vůně. Celkově se tak zdá, že MHC odlišnost nehraje při výběru partnera na základě tělesné vůně žádnou roli.

Autory jsou Jan Havlíček, Jamie Winternitz a S. Craig Roberts a celý článek najdete ZDE.