Olfactory communication in humans v Philosophical Transactions of the Royal Society B

Nové číslo odborného časopisu Philosophical Transactions of the Royal Society B je celé věnované důležitému významu čichu ve společenských vztazích a chování člověka. Články v tomto čísle poukazují na to, že lidská tělesní vůně ovlivňuje ostatní jedince v obdobné míře a podobnými způsoby, jako bylo již dříve popsáno u ostatních savců.