Výsledky soutěže GAUK

Letos v soutěži Grantové agentury UK uspěl jeden návrh z naší skupiny:
Anna Fišerová – Vliv rodičů na výběr partnera: prospektivní studie.
Gratulujeme!

Letos bylo hodnoceno 934 přihlášek nových projektů, z nichž bylo podpořeno 331 nových projektů, což číní 35,2% úspěšnost.