Self-perceived mate value is poorly predicted by demographic variables

V časopise Evolutionary Psychology autoři Zsófia Csajbók, Jan Havlíček, Zsolt Demetrovics a Mihály Berkics publikovali článek “Self-perceived mate value is poorly predicted by demographic variables” zaměřující se na měření hodnoty jedince na partnerském trhu (tzv. mate value). Předešlé studie zaměřené na vztah mezi mate value a základními demografickými charakteristikami (např. věk, vzdělání, socioekonomický status, partnerský status, pohlaví) disponovaly poměrně malými vzorky. Oproti teoretickým očekáváním a výsledkům předchozích studií se v této studii na vzorku více než 21 000 participantů ukázala jen velice slabá souvislost mezi demografickými charakteristikami a sebehodnocenou mate value. Zdá se, že koncept mate value je třeba lépe teoreticky zakotvit a vyjasnit, co je objektivní mate value a zda ji lze měřit pomocí vlastních výpovědí.
Celý článek si můžete přečíst ZDE.