Nové GAUKy 2019

K naší velké radosti letos uspěly v soutěži Grantové agentury Univerzity Karlovy dva naše nové projekty:

Žaneta Slámová – Percepce obličejových charakteristik v kontextu výběru partnera a posuzování konkurentů: Longitudinální eye-trackingová studie
Zsófia Csajbók – Vliv partnerských preferencí na skutečný výběr partnera: Srovnání aditivního a prahového modelu

V tomto kole soutěže GA UK bylo podáno 888 přihlášek nových projektů, z nichž bylo podpořeno 303 nových projektů, což znamená 34,1% úspěšnost.

Gratulujeme a přejeme mnoho štěstí při jejich řešení!