Právě vyšlo! “Predictors of fighting ability inferences based on faces”

Náš nový článek “Predictors of fighting ability inferences based on faces” si můžete přečíst v časopisu Frontiers in Psychology. Předchozí výzkumy ukázaly, že lidé jsou z obličejů schopni úspěšně odhadovat nebezpečnost druhých. My jsme se rozhodli tato zjištění znovu otestovat na vzorku českých bojovníků smíšených bojových umění (MMA) za použití standardizovaných 360° fotografií a navíc jsme mezi faktory zahrnuli i měřítka fyzické výkonnosti jako síla celého těla, kapacita plic či anaerobní výkon. Skutečná úspěšnost v boji nesouvisela s vnímanou nebezpečností, ale nejsilnějšími prediktory se ukázala být váha a anaerobní kapacita. Výsledky tedy ukazují, že některé fyzické charakteristiky dokážeme z obličejů poměrně přesně odhadovat.

Autory článku jsou Vít Třebický, Jitka Fialová, David Stella, Klára Coufalová, Radim Pavelka, Karel Kleisner, Radim Kuba, Zuzana Štěrbová a Jan Havlíček. Celý si ho můžete přečíst ZDE.