Profesorská přednáška doc. Frynty

Zveme všechny zájemce na přednášku doc. Daniela Frynty u příležitosti jeho jmenovacího řízení profesorem. Přednáška se bude konat zítra 8. 11. od 10 h v učebně Fotochemie, PřF UK, Viničná 7, Praha 2.