Assortative mating in personality among heterosexual and male homosexual couples from Brazil and the Czech Republic

V časopise Personality and Individual Differences (http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S0191886917301150) nedávno vyšel článek “Assortative mating in personality among heterosexual and male homosexual couples from Brazil and the Czech Republic”. Přináší výsledky mezikulturního výzkumu zaměřeného na párování u heterosexuálních a homosexuálních mužů provedeného v Brazílii a České republice. Ukázalo se, že muži sice preferují partnery/partnerky soběpodobné (homogamní) ve všech osobnostních charakteristikách (extraverze, otevřenost, přívětivost, svědomitost) kromě neuroticismu, avšak jejich skuteční partneři se jim podobají výzanmně méně. Ačkoli nebyl nalezen rozdíl mezi heterosexuálními a homosexuálními muži v preferencích pro soběpodobnost, skutečné páry byly homogamnější (vzájemně podobnější) u heterosexuálů. Navíc se neukázaly žádné rozdíly mezi studovanými zeměmi.

Autory jsou Zuzana Štěrbová, Klára Bártová, Lenka Martinec Nováková, Marco Antonio Correa Varella, Jan Havlíček a Jaroslava Varella Valentova a celý článek si můžete přečíst zde https://www.researchgate.net/…/315446091_Assortative_mating….