Temperamental Influences on Children´s Olfactory Performance

V časopise Chemosensory Perception vyšel článek “Temperamental Influences on Children´s Olfactory Performance: the Role of Self-Regulation”, jehož autorkami jsou Lenka Martinec Nováková a Radka Vojtušová Mrzílková. Navazuje na výzkumy, které u mladých dospělých poukázaly na vztah mezi čichovými schopnostmi (především čichovou citlivostí) a osobnostními charakteristikami (hlavně neuroticismem). Nynější výzkum se zaměřil na spojení mezi čichovými schopnostmi a temperamentem a ukázal vyšší skóre čichové identifikace u dětí (6 – 8 let), které jejich rodiče hodnotili jako schopnější sebekontroly (nebyl však zjištěn vztah s neuroticismem).

Celý článek si můžete přečíst pod tímto odkazem.