Výzkumná skupina Etologie člověka je sdružení několika výzkumných týmů působících především na Přírodovědecké fakultě a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a Národním ústavu duševního zdraví. Zabýváme se nejrůznějšími aspekty lidského chování, sociální percepce, komunikace a inter-individuální variabilitou především z evoluční perspektivy. Náš výzkum se soustředí také na historicko-teoretické aspekty věd o chování. Cílem těchto stránek je poskytnout přehled o námi zkoumané problematice nejen studentům, ale i dalším kolegům z příbuzných oborů či širší veřejnosti.

Aktuality

Nejnovější informace o nás!

Výzkum

Zúčastněte se výzkumu!

Kontakt

Napište nám!

Ovlivňují COVID-19 a další respirační onemocnění náš čich a chuť? Zapojte se do mezinárodního výzkumu a pomozte nám zjistit víc o tom, k jakým změnám může docházet a jak se tyto změny liší mezi různými onemocněními. Hledáme jak zdravé zájemce (vyplňte dotazník č. 1), tak i nemocné v posledních dvou týdnech (vyplňte dotazník č. 1 a 2).

  1. Dotazník pro zájemce (zdravé i nemocné) o testování čichu a chuti
  2. Dotazník pro nemocné v posledních 2 týdnech

Šiřte naše dotazníky! Výsledky výzkumu nám mohou pomoci s diagnostikou onemocnění dýchacích cest včetně COVID-19.

Čich, chuť a ostatní vjemy v našem nose a ústech mohou být narušeny z různých důvodů – například při onemocněních dýchacích cest nebo také novým koronavirem (SARS-CoV2, který způsobuje onemocnění COVID-19), ale i při naprosto odlišných onemocněních. Výsledky nám pomohou objasnit, zda jsou smysly více či méně postiženy v případě onemocnění COVID-19 v porovnání s ostatními onemocněními a zdravými lidmi. Také nás zajímá, jak se funkce těchto smyslů mění v průběhu času.
Udělejte si test čichu a chuti on-line z pohodlí domova!

V časopise Food Quality and Preference byl koncem dubna publikován náš článek “Dietary and psychosocial correlates of nausea and vomiting in pregnancy” zabývající se vztahem konzumace určitých typů potravin a mírou těhotenských nevolností. Vzhledem k tomu, že těhotenská nevolnost je velmi rozšířeným jevem, bylo mimo jiné navrženo, že by mohla mít adaptiví funkci jako je ochrana embrya před škodlivými teratogenními látkami (vnější faktory, které mohou mít negativní vliv na vývoj plodu) obsaženými v určitých potravinách. V naší studii jsme testovali, zda se liší míra a výskyt symptomů těhotenské nevolnosti u žen v závislosti na tom, jak často konzumují různé typy potravin, a i v souvislosti s dalšími psychosociálními faktory. Nalezli jsme vztah mezi mírou těhotenské nevolnosti a konzumací mléka, alkoholu a obilovin. Míra těhotenské nevolnosti navíc pozitivně souvisela s únavou, stresem a depresí a negativně s vnímanou podporou od partnera. Nalezli jsme také souvislost mezi mírou těhotenské nevolnosti a užíváním hormonální antikoncepce při seznámení s partnerem.

Autory článku jsou Kateřina Fiurašková, Jan Havlíček a S. Craig Roberts. Více informací a diskuzi k našim výsledkům si můžete přečíst v článku.

V novém čísle časopisu Psychiatrie se v našem novém článku “Prevalence incestu a faktory, které ji ovlivňují” dočtete o výskytu incestního chování a okolnostech, které ho obvykle doprovázejí. Zda bude určité chování bude považováno za incestní se liší kupříkladu podle definice jednotlivých výzkumných oborů či podle dané kultury – v některých není sexuální chování mezi příbuznými za incestní považováno, sňatek však již ano; v jiných je problematické i sezení blízko sebe, jelikož tak dochází k míšení pachů daných jedinců. V článku se dále dozvíte, jaká je prevalence incestního chování a mezi kterými příbuznými se nejčastěji objevuje. Incest se pak vyskytuje spíše v izolovaných, uzavřených rodinách a osoby, které se ho dopouštějí, mívají atypické sexuální preference, vlastní zkušenost se zneužíváním nebo nedostatek příležitostí navázat vztah s dospělou osobou.

Autory článku jsou Lucie Kuncová, Zuzana Štěrbová a Jan Havlíček. Přečíst si jej můžete ZDE.