Výzkumná skupina Etologie člověka je sdružení několika výzkumných týmů působících především na Přírodovědecké fakultě a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a Národním ústavu duševního zdraví. Zabýváme se nejrůznějšími aspekty lidského chování, sociální percepce, komunikace a inter-individuální variabilitou především z evoluční perspektivy. Náš výzkum se soustředí také na historicko-teoretické aspekty věd o chování. Cílem těchto stránek je poskytnout přehled o námi zkoumané problematice nejen studentům, ale i dalším kolegům z příbuzných oborů či širší veřejnosti.

Aktuality

Nejnovější informace o nás!

Výzkum

Zúčastněte se výzkumu!

Kontakt

Napište nám!

V časopise Evolutionary Human Sciences najdete náš přehledový článek “Emotional expression in human odour”, který vyšel ve speciálním čísle sestaveném při příležitosti 150 let od publikace Darwinovy knihy Výraz emocí u člověka a u zvířat. Článek shrnuje dosavadní poznatky o změnách tělesné vůně v důsledku prožívání různých emocí, a to především strachu, úzkosti a smutku. Zároveň se ukazuje, že emočně zabarvené tělesné vůně ovlivňují i další jedince v okolí – jejich kognici, vnímání ostatních i mozkovou aktivitu. Dále se věnuje i limitům těchto výzkumů, především tomu, do jak velké míry jejich provedení odráží situace z běžného života, nevyváženému poměru pohlaví mezi dárci a hodnotiteli vzorků nebo našim nedostatečným znalostem o mechnismech změn tělesné vůně souvisejících s různými emocemi. Více se dočtete po kliknutí na obrázek.

Autory článku jsou S. Craig Roberts, Jitka Třebická Fialová, Agnieszka Sorokowska, Ben Langford, Piotr Sorokowski, Vít Třebický a Jan Havlíček.

Přidejte se k nám a do 23. dubna pošlete abstrakt na konferenci ISHE 2023! Tento rok se koná 22. – 25. července rovnou ve 3 městech na 3 kontinentech – v Českých Budějovicích, Detroitu a Recife. Můžete si tak vybrat nejbližší lokalitu a zmenšit tím svou uhlíkovou stopu.
Plenárními přednáškami nás potěší Lisa DeBruine (Everything is cool when you’re part of a team), Justin Mogilski (Does Consensual Non-Monogamy Address The Recurrent Adaptive Challenges Of Having Multiple Intimate Partners? Evidence From An International Sample) a Ana María Ferdandéz Tapia (Methods for Studying Emotions In Human Behaviour Research). K tomu nás čeká řada workshopů a studentských příspěvků, přičemž prezentující studenti mají účast, ubytování i banket zdarma.
Další podrobnosti najdete po kliknutí na leták na stránkách konference.

Donedávna evidence naznačovala, že mezi atraktivitou obličeje, tělesné vůně a hlasu existuje silný pozitivní vztah a měly by tak poskytovat obdobné překrývající se informace o kvalitě svého nositele (backup signals hypothesis). My jsme se však rozhodli provést meta-analýzu jak publikovaných studií, tak doposud nepublikovaných dat získaných za posledních cca 20 let v České republice, Velké Británii, Francii a Rakousku. Výsledky ukázaly pouze velice slabý pozitivní vztah mezi hodnocenou atraktivitou obličeje a tělesné vůně a obdobně i mezi atraktivitou hlasu a tělesné vůně. Pravděpodobnější se tak zdá, že jednotlivé modality odkazují k různým informacím o daném jedinci (multiple messages hypothesis).

Článek vyšel v časopise Evolution and Human Behavior a jeho autory jsou Vít Třebický, Sylvain Delplanque, Camille Ferdenzi, Bernhard Fink, Lucie Jelínková, Žaneta Pátková, S. Craig Roberts, Susanne Röder, Tamsin K. Saxton, Dagmar Schwambergová, Zuzana Štěrbová, Jitka Třebická Fialová a Jan Havlíček.