Výzkumná skupina Etologie člověka je sdružení několika výzkumných týmů působících především na Přírodovědecké fakultě a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a Národním ústavu duševního zdraví. Zabýváme se nejrůznějšími aspekty lidského chování, sociální percepce, komunikace a inter-individuální variabilitou především z evoluční perspektivy. Náš výzkum se soustředí také na historicko-teoretické aspekty věd o chování. Cílem těchto stránek je poskytnout přehled o námi zkoumané problematice nejen studentům, ale i dalším kolegům z příbuzných oborů či širší veřejnosti.

Aktuality

Nejnovější informace o nás!

Výzkum

Zúčastněte se výzkumu!

Kontakt

Napište nám!

Věděli jste, že nám stačí vidět obrázek obličeje jen na jednu desetinu vteřiny, abychom mu byli schopni přisoudit různé osobnostní vlastnosti?
V každodenním životě věnujeme zásadní pozornost lidem v našem okolí, a to převážně jejich vzhledu. Na základě vzhledu jsou lidé schopni snadno a rychle přisuzovat celé spektrum vlastností jako je atraktivita, důvěryhodnost či dominance. Tato hodnocení potom mají řadu dopadů na náš běžný život od výběru přátel, partnerů až po úspěch v pracovní kariéře. Cílem naší studie je zjistit, jakým rysům při posuzování a porovnávání ostatních lidé věnují pozornost. K tomu využijeme technologii eye-trackingu, která nám umožňuje zaznamenat oční pohyby a tím i vizuální pozornost při posuzování.
Chcete nám pomoci dozvědět se o vnímáním druhých více? Přijďte se účastnit naší studie s názvem „Jak se díváme na druhé?“

Koho hledáme?
– Muže a ženy ve věku 18 – 40 let

Jak dlouho účast zabere?
– 20 – 30 min.

Odměna za účast?
– 300 Kč

Kde výzkum probíhá?
– Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany

Jak se přihlásit?
– experiment@nudz.cz

Čicháte ke své partnerce/partnerovi, rodičům či dětem? A co k sobě nebo svému oblečení? Ať již čicháte nebo nečicháte, vyplňte nám dotazník ZDE.

Přesto, že prozkoumávání našeho okolí čichem není neobvyklé, zatím o něm víme velice málo. Zčásti to bude nejspíše tím, že probíhá spíše v soukromí, ale zároveň i podceňováním jeho významu. Pomozte nám zjistit víc!

Vyplňovat mohou muži i ženy starší 18 let, dotazník Vám zabere okolo 20 minut.

Samozřejmě budeme moc rádi, když výzkum budete šířit mezi své známé!

V časopise Evolutionary Human Sciences nedávno vyšel článek “Facial attractiveness and preference of sexual dimorphism: A comparison across five populations”. Jelikož dosavadní výzkumy zatím nedošly ke shodě ohledně vztahu mezi pohlavním dimorfismem (znaky typické pro dané pohlaví – femininní a maskulinní) a atraktivitou, cílem studie bylo prozkoumat spojení mezi vnímaným a tvarovým pohlavním dimorfismem a vnímanou atraktivitou v mezikulturní studii založené na populacích z Kamerunu, Kolumbie, České republiky, Íránu a Turecka. Vztah mezi vnímanou maskulinitou a atraktivitou byl nalezen pouze u českých a kolumbijských mužů, kdežto u žen byla atraktivita pozitivně spojena s vnímanou femininitou ve všech zkoumaných populacích, což by mohlo naznačovat určitou míru univerzality preferencí. Dále se ukázalo, že tvarový pohlavní dimorfismus obličeje a průměrovost povětšinou nesouvisí s vnímaným pohlavním dimorfismem a atraktivitou. Proto by měly budoucí studie zvážit, které měřítko pohlavního dimorfismus použijí (měřený či vnímaný), jelikož ovlivňují vnímání atraktivity odlišně.

Autory článku jsou: Vojtěch Fiala, Vít Třebický, Farid Pazhoohi, Juan David Leongómez, Petr Tureček, S. Adil Saribay, Robert Mbe Akoko a Karel Kleisner. Celý jej najdete ZDE.