Výzkumná skupina Etologie člověka je sdružení několika výzkumných týmů působících především na Přírodovědecké fakultě a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a Národním ústavu duševního zdraví. Zabýváme se nejrůznějšími aspekty lidského chování, sociální percepce, komunikace a inter-individuální variabilitou především z evoluční perspektivy. Náš výzkum se soustředí také na historicko-teoretické aspekty věd o chování. Cílem těchto stránek je poskytnout přehled o námi zkoumané problematice nejen studentům, ale i dalším kolegům z příbuzných oborů či širší veřejnosti.

Aktuality

Nejnovější informace o nás!

Výzkum

Zúčastněte se výzkumu!

Kontakt

Napište nám!

Ani během léta neleníme a spouštíme nový výzkum! Tentokrát si můžete vyzkoušet, jak se zaznamenává směr a délka očních pohybů pomocí eye-trackingu!

Do studie hledáme heterosexuální muže a ženy (neužívající antikoncepci) ve věku 18-40 let a bez brýlí (nebo pokud si můžete na výzkum vzít čočky).

V rámci sezení ohodnotíte fotografie mužů a žen, zatímco budeme zaznamenávat směr Vašeho pohledu pomocí eye-trackingu. Jako odměnu za účast získáte 100 Kč.
K otestování všech našich otázek naléhavě potřebujeme, abyste se obdobného hodnocení zúčastnili znovu po roce. Podruhé získáte 200 Kč, celkem Vás tedy za účast v celé studii čeká 300 Kč.

Napište nám a domluvte si s námi termín na e-mailu registrace@etologiecloveka.cz nebo na stránce Výzkum hodnocení hlasů, obličejů a postav.

Každý člověk produkuje individuálně specifickou pachovou stopu, tzv. pachový podpis. Cílem textu “Čichová komunikace u člověka”, je představit nejvýznamnější faktory ovlivňující pachový podpis, jako jsou genetické faktory, strava, onemocnění nebo emoční stav. Mezi hlavní oblasti, v nichž se čichová komunikace uplatňuje, patří mimo jiné výběr partnera a vztah matky a dítěte. V textu je též diskutována otázka feromonů u lidí. Doprovodné obrázky pak mimo jiné ukazují hodnocení vonných vzorků u dospělých, ale i u dětí.

Článek vyšel v časopisu Živa a jeho autory jsou Jitka Fialová, Markéta Sobotková a Jan Havlíček. Přečtěte si více…

Lidská tělesná vůně hraje významnou roli v mezilidských interakcích a je z ní možné “vyčíst” i třeba to, že se jedinec nachází v agresivní nebo kompetitivní situace. My jsme se nyní zaměřili na vliv výhry a prohry na příjemnost, atraktivitu, maskulinitu a intenzitu tělesné vůně. Tělesnou vůni jsme sbírali na amatérské lize MMA (pořádané MMAA) vždy před a po skončení zápasu. Výsledky v novém článku “Losing stinks! The effect of competition outcome on body odour quality” ukazují, že fyzická kompetice negativně ovlivňuje lidskou tělesnou vůni, přičemž větší propad v hodnocení jsme zaznamenali u jedinců, kteří prohráli. Pokles atraktivity tělesné vůně se pak zdá být zprostředkovaný negativní náladou.
Článek vyšel v časopisu Philosophical Transactions of The Royal Society B a jeho autory jsou Jitka Třebická Fialová, Vít Třebický, Radim Kuba, David Stella, Jakub Binter a Jan Havlíček. Celý jej najdete ZDE.