/* Template Name: Média */ Etologie člověka

Jaké ženy muži hledají a jaké si pak berou?

Nejnovější vědecká studie prokázala, že muži hledají soběpodobné partnerky či partnery, ve skutečnosti si ale najdou jiné. Pokud si právě teď říkáte, k čemu je dobré to vědět – tak tato data mohou pomoci psychologům, ale třeba i provozovatelům seznamovacích kanceláří. Studie se zúčastnili nejenom čeští muži a české páry, ale také Brazilci. Muži zadávali své osobnostní vlastnosti z modelu takzvané Velké pětky (extraverze, přívětivost, svědomitost, otevřenost a emoční stabilita), požadavky u svých ideálních partnerů a vlastnosti skutečných partnerů či partnerek….(číst dál)

Vytvořeno 23.10.2017

Sexuální imprinting na Startovači

Sexuální imprinting. Co to je, že? To je když… ne, radši ne. Určitě bychom to zase pomotali. Podívejte se raději na video, kde autorka Zuzana Štěrbová vysvětluje co to je a k čemu by to bylo dobré….(číst dál)

Vytvořeno 23.10.2017

Etoložka zkoumá atraktivitu vůně vítězů a poražených

Jak voní vítězství? Přesvědčit se o tom budou moci nejen účastníci zimních olympijských a paralympijských her v Soči, které se konají letos v únoru a březnu, ale i dobrovolníci zapojení do výzkumu, jenž provádí doktorandka Mgr. Jitka Fialová z Přírodovědecké fakulty UK. Jitka Fialová se dlouhodobě věnuje tomu, jak vnější vlivy působí na vůni člověka, a tomu, jak je prostřednictvím svého pachu člověk vnímán okolím. Nyní ji zajímá to, co s tělesným pachem jedince udělá vítězství a prohra….(číst dál)

Vytvořeno 11.10.2017

Jde to!, ukázal Meteor

Dva týdny po sobě přinesly nečekanou zprávu. Nejprve vědecký projekt získal největší podporu v dějinách českého crowdfundingu (368 284 Kč, což je 123 % potřebné částky), pak se totéž stalo i projektu základního výzkumu (74 121 Kč, což je 148% potřebné částky). Co se to vlastně stalo? A jaké z toho plyne poučení pro následovníky? …(číst dál)

Vytvořeno 11.10.2017

Jana se bojí domů

Každý si neseme svůj příběh dětství. Každého nás dětské prožitky zásadním způsobem zformovaly a do konce života se k nim budeme vracet. Čerpáme z nich sílu, inspiraci, mohou být ale i zdrojem napětí, které se snažíme překonávat. Někdy s úspěchem, jindy je to zápas na celý život….(číst dál)

Vytvořeno 23.10.2017