Výběr partnera

Lidé si v průběhu života vytvářejí partnerské preference, které mohou být ovlivňovány např. rodiči. Jedním z e způsobů ovlivnění je tzv. imprintingu podobný efekt, kdy se děti učí charakteristiky rodičů, které později preferují u svých partnerů.

Partnerské preference však nemusí přesně odpovídat skutečnému výběru partnera. Může to být například proto, že různé charakteristiky hrají při výběru partnera různě důležitou roli, a tudíž není nezbytné, aby potenciální partner naplňoval ideální představy ve všech charakteristikách.

U již vzniklých párů je obvyklé, že partneři vykazují podobnost v celé řadě psychických, fyzických a sociálně-demografických charakteristik. Tento fenomén se nazývá pozitivní nenáhodné párování (homogamie), které může být důsledkem preferencí pro sobě podobné partnery, nebo místem seznámení (např. ve škole, v práci apod.).

Naše skupina se dlouhodobě zabývá zejména diskrepancí mezi partnerskými preferencemi a skutečným výběrem, vlivem rodičů na výběr partnera a výzkumem nenáhodného párování. Současně se zaměřujeme na dopad výše uvedených faktorů na partnerskou spokojenost a stabilitu vztahu. Dlouhodobě zkoumáme partnerské vztahy heterosexuálních i neheterosexuálních jedinců napříč různými kulturami.

Náš výzkum je v současné době zaměřen na:

–          Význam různých charakteristik při vytváření vztahů

–          Hodnocení vlastní přitažlivosti při výběru partnera

–          Testování soběpodobnosti u heterosexuálních a neheterosexuálních párů a její dopad na partnerskou spokojenost

–          Testování podobnosti mezi partnerem a rodičem opačného pohlaví v osobnosti, tělesné vůni, hlasu a obličejových rysech

–          Konzistenci při výběru partnera

–          Kategorizaci partnerských vztahů

Zuzana Štěrbová, Jan Havlíček, Lucie Kuncová, Zsófia Csajbók, Yesim Semchenko