UNCE

  • 2012-2017: UNCE 204004. Příroda & kultura – interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě. Hlavní řešitel: Jan Havlíček
  • 2018-2023: UNCE 204056. Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti. Hlavní řešitel: Jan Havlíček