• 2012-2017: UNCE 204004. Příroda & kultura – interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě. Hlavní řešitel: Jan Havlíček