Proč žijeme s tím, s kým žijeme? Tajemství sexuálního imprintingu se snaží odhalit Zuzana Štěrbová

Koho si vybíráme za svého životního partnera? V období sexuální dospělosti používáme jako šablonu obraz svého rodiče opačného pohlaví. Ženy preferují podobné typy, jako byl jejich otec, avšak pouze za předpokladu, že retrospektivně hodnotí vztah s otcem jako pozitivní. Kdy ovšem dochází k tak zásadnímu ovlivnění našich osudů? Stanovit věkové rozmezí, ve kterém probíhá sexuální imprinting, se rozhodla postgraduální studentka oboru lékařská psychologie a psychopatologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Zuzana Štěrbová.