Mgr. Zuzana Štěrbová

PhD studentka na Sexulogickém ústavu 1. LF UK a junior výzkumnice v NUDZ