Současní studenti

Bakalářští

Tereza Vobecká: Změny hlasu při výběru partnera

Markéta Olšáková: Úrazy hlavy v boxu a dopad na čichové schopnosti

Mikuláš Novotný: Reakční schopnosti v karate a Taekwondo

Tereza Cvingerová: Kopy, měření kopů, fyziologie ovlivňující výkon v kopu (konzultant)

Daniel Šťastný: Vliv kofeinu na výkon ve sportu (konzultant)

Magisterští

Tereza Nevolová: Vliv obličejového líčení žen na okolím přisuzovanou atraktivitu a na jejich body image

Jaroslav Vokoun: Vliv akutní únavy na přesnost střelby z ručních zbraní u policistů (konzultant)

Jakub Čížek: Video analýza boxu podle boxerské školy (konzultant)

Matěj Sidunov: Pozice zadní nohy a síla přímého zadního úderu (konzultant)

 

Bývalí studenti

Bakalářští

Tereza Nevolová (2015): Znaky biologické kvality v obličeji: efekt líčení u žen

Alexandra Šefčíková (2018): Súvislosť testosterónu a morfológie mužskej tváre

Magisterští

Tereza Klusáčková (2019): Vztah morfologie obličeje a fyzické síly: Testování hypotézy Other-Race efektu