Výzkumná a přednášková činnost

Výzkumné projekty

2015 – dosud – výzkum sourozeneckých konstelací a jejich vlivu na osobnost člověka s ohledem na duševní zdraví  (Národní ústav duševní zdraví – NÚDZ, projekt „Vliv sourozeneckých konstelací na projevy a průběh vybraných psychiatrických poruch – unipolární deprese a bipolární porucha“)

2014 – dosud – výzkum v rámci projektu „Vliv profese vykonávané v rámci Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR na partnerské vztahy“ (PřF UK a NÚDZ, ve spolupráci s ČVUT)

2012 – dosud – výzkum v rámci projektu „Vliv latentní toxoplasmózy, chronické infekce lidským cytomegalovirem a Rh krevní skupiny na fenotyp člověka“ (PřF UK, Katedra filosofie a dějin přírodních věd)

2010 – dosud – výzkum sourozeneckých konstelací a jejich vlivu na osobnost člověka – projekt „Rodinné konstelace jako epigenetický faktor ovlivňující člověka“ (PřF UK, Katedra filosofie a dějin přírodních věd)

Odborné publikace

Flegr, J., & Kuba, R. (2016). The Relation of Toxoplasma Infection and Sexual Attraction to Fear, Danger, Pain, and Submissiveness. Evolutionary Psychology, 14(3).

Konference/přednášky

2017 – účast na konferenci a letní škole “6th Summer Institute” (International Society for Human Ethology, ISHE, 4. – 6. 6. 2017 Boise, Idaho, USA) – poster “Who is the second kindest relative? New support for the theory of paternity uncertainty.”

2017 – účast na konferenci “29th Annual Meeting” (Human Behavior and Evolution Society, HBES, 31. 5. – 3. 6. 2017 Boise, Idaho, USA) – poster “The age-gap and gender do matter! The effect of gender and age difference between siblings on educational achievements.”

2017 – účast a spolupořádání odborného semináře „Výuka první pomoci zážitkem“ (5. 4. 2017, Katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství FTVS ve spolupráci s Katedrou učitelství a didaktiky biologie PřF UK, Praha, ČR) – přednášky „Klíčová a okrajová témata první pomoci“ a „Vzdělávání žáků versus vzdělávání učitelů“

2017 – účast na konferenci „EDUCO 2017 – Výzkum v přípravě učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů“ (23. – 25. 3. 2017, Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze, Tatranská Štrba, Slovensko) – přednáška „Vzdělávání budoucích i současných pedagogů v nadstandardních tématech první pomoci“

2017 – účast na konferenci „Spolupráce IZS při MÚ a katastrofách – cvičení vs. realita“ (1. 3. 2017, Koordinační středisko medicíny katastrof při Fakultní nemocnici Brno, Brno, ČR)

2016 – účast na konferenci „Učebnice v oborově didaktických souvislostech: tvorba – hodnocení – používání“ (8. 12. 2016, Brno – Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, ČR)

2016 – účast na konferenci „První pomoc v boji“ (3. 12. 2016, pořádáno Via–Protect oddělení taktické a bojové medicíny, Hradec Králové)

2016 – účast na konferenci „Výuka první pomoci zážitkem“ (ZDrSEM – první pomoc zážitkem, z.s., 12. 11. 2016, Praha, ČR) – přednáška „Výuka první pomoci na PřF UK aneb vzdělávání budoucích i současných pedagogů“

2016 – účast na konferenci České a Slovenské etologické společnosti (ČSEtS, 2. – 5. 11. 2016, Nitra, SR) – přednáška „Vliv pohlaví a věkového odstupu na projev efektu sourozeneckých konstelací“

2016 – účast na konferenci „Aspekty práce pomáhajících profesí – Zdravotnické a humanitární aspekty řešení krizových situací“ (Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně/ČVUT v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrství, 7. 10. 2016, Praha, ČR) – přednáška „Partnerské vztahy v rodinách pomáhajících profesí“

2016 – účast na konferenci “XXIII Biennial Congress on Human Ethology” (International Society for Human Ethology, ISHE, 1. – 5. 8.2016 Stirling, Scotland, United Kingdom) – poster “How big is the difference? The effect of gender and age–gap between siblings on educational achievements”

2016 – účast na konferenci České resuscitační rady (ČRR, 3. 6. 2016, Praha, ČR)

2016 – účast na konferenci “The 11th Annual Conference of European Human Behaviour and Evolution Association” (EHBEA, 5. – 8. 4. 2016, London, United Kingdom) – poster “Firstborns are overrepresented among biology students: The influence of family constellation on education considering age–gap and gender of siblings”

2015 – účast na konferenci České a Slovenské etologické společnosti (ČSEtS, 4. – 7. 11. 2015, České Budějovice, ČR) – poster „Jsou prvorození lepší biologové? Vliv rodinných konstelací na vzdělání s ohledem na věkové odstupy a pohlaví sourozenců“

2015 – účast na konferenci European Resuscitation Council (ERC, 29. – 31. 10. 2015, Praha, ČR)

2014 – účast na konferenci The European Conference on Behavioural Biology (ECBB, 17. – 20. 7. 2015, Praha, ČR) – člen organizačního týmu

2010 – Schola Ludus, Nové Hrady (12. místo na závěrečném mezinárodním sympóziu, projekt „The Periodicity of water dissolved oxygen in algae culture“; kategorie „collage students“)

2009 – Letní akademický kurz (LAK), Nové Hrady (2. místo na závěrečném mezinárodním sympóziu, projekt „Carrying capacity of residues from biogas station studying on photosyntetic oxygen releasing“; kategorie „high school students“)

2008 – Letní akademický kurz (LAK), Nové Hrady (8. místo na závěrečném mezinárodním sympóziu, projekt „Life cycle of Scenedesmus quadricauda“, kategorie „high school students“; spoluúčast na projektu „Cytocompatibility of methal layers“)

Účast na grantových projektech

Hlavní řešitel:

2015 – dosud – GAUK – projekt č. 269215 Rodinné konstelace jako epigenetický faktor ovlivňující člověka

Spoluřešitel/spolupráce:

2017 – dosud – GAUK – projekt č. 1494217 Estetické vnímání květů člověkem – odlišnosti v hodnocení krásy živých květin a jejich fotografií

2016 – dosud – GAČR – projekt č. P407/15/05048S Percepce potenciálních oponentů a spojenců v kontextu fyzických konfrontací

2016 – dosud – GAČR – projekt č. P407/16/20958 Role chovu koček a psů a některých s nimi asociovaných nákaz při vzniku klinických a subklinických forem deprese, OCD, fobií a psychóz

2015 – 2016 – GAUK – projekt č. 388315 Morfologické vlastnosti květů a jejich atraktivita pro člověka