Petr Tureček se zabývá především kulturní evolucí. V současné době pracuje na počítačových modelech systémů s nepartikulátní dědičností, které jsou pro kulturní přenos příznačné. Kromě toho spolupracuje na několika různých projektech v rámci studia etologie člověka. Mezi oblasti jeho zájmu patří například evoluce ženské menopauzy a vznik babiček, efekt pořadí narození, atraktivita a výběr partnera. Rád zakládá zcela nové oblasti výzkumu. Zabývá se tedy rovněž tzv. sémantickou pareidolií a studiem “Hypotézy živé jurty” prostřednictvím tzv. “archetypální archeologie”.

Je studentem oboru Teoretické a evoluční biologie na Katedře filosofie a dějin přírodních vět na Přírodovědecké fakultě UK.

Ve volném čase hraje na kytaru a zpívá v kapele Slzný splín, píše poezii a knihy pro děti. Je politicky aktivní jako maskot strany Nominalisté.cz