V rámci své dizertační práce zkoumá vliv rodičů na výběr partnera. Konkrétně se zaměřuje na podobnost mezi partnerem/kou a rodičem opačného pohlaví v různých charakteristikách (tělesná vůně, tvář, hlas a osobnostní charakteristiky). Zároveň se zabývá vlivem kvality vztahu s rodičem opačného pohlaví v době dětství na utváření partnerských preferencí a vlivem podobnosti partnera/ky a rodiče opačného pohlaví na partnerskou a sexuální spokojenost.

Bakalářský titul získala na Přírodovědecké fakultě UK (obor Obecná biologie), kde dále pokračovala v magisterském studiu na Katedře zoologie ve specializaci Ekologie a etologie. V současné době je postgraduální studentkou oboru Zoologie na Přírodovědecké fakultě UK. Jejím školitelem je Jan Havlíček.