Mgr. Kateřina Fiurašková

PhD studentka na Katedře zoologie PřF UK