Kateřina Fiurašková je studentkou doktorského oboru Zoologie (specializace Ekologie a etologie) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde také vystudovala magisterský obor Zoologie a bakalářský obor Ekologická a evoluční biologie. Ve své dizertační práci se věnuje vlivu podobnosti partnerů v MHC genech na plodnost. Její další výzkumné zájmy jsou také vliv hormonální antikoncepce na partnerské preference, vliv užívání hormonální antikoncepce při výběru partnera na následnou spokojenost ve vztahu a nevolnosti v těhotensví a jejich možná funkce. Jejím školitelem je Jan Havlíček.