Bakalářské práce

Environmentální faktory ovlivňující lidskou tělesnou vůni
Role čichu při výběru partnera

 

Diplomové práce

Úloha čichu při výběru partnera
Role čichu při navazování vztahu matky a dítěte
Dietetické faktory ovlivňující lidskou tělesnou vůni
Vliv afektivních stavů na tělesnou vůni
Výběr parfému a jeho interakce s tělesnou vůní