Popis

Zabývá se výzkumem čichové komunikace u člověka, a to především vnějšími faktory ovlivňujícími kvalitu lidské tělesné vůně. Doposud se věnovala zejména vlivu množství a složení stravy, v současnosti je hlavní oblastí jejího zájmu možná komunikace emocí prostřednictvím tělesné vůně a její vliv na ostatní jedince. Dále se zaměřuje i na vztah mezi atraktivitou (jak vizuální, tak olfaktorickou) a imunitním systémem, roli čichu ve vztahu matky a dítěte a faktory ovlivňující zahájení kojení či kompetici.

Bakalářský titul získala na Fakultě humanitních studií UK a magisterská studia úspěšně dokončila na Katedře obecné antropologie, FHS UK. Doktorský titul získala na Katedře filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (program Teoretická a evoluční biologie). V současnosti je zaměstnaná na Katedře zoologie, PřF UK a v Národním ústavu duševního zdraví.