Zabývá se především evolučními aspekty sociální percepce. Jeho výzkumná skupina studuje, jakým způsobem tělesný pach, tváře a hlasy ovlivňují utváření prvního dojmu, a to především v kontextu výběru partnera a fyzické kompetice. Teoreticky vychází z teorie evoluce signálů, pohlavního výběru a teorie podvojné dědičnosti. Dále se zabývá formováním partnerských vztahů a interakcí biologické a kulturní evoluce.

Vystudoval biologii (Bc.) a antropologii (Mgr.) na PřF UK. V rámci své disertační práce, kterou obhájil r. 2004 na stejné fakultě, se zabýval lidskou chemickou komunikací. V roce 2010 byl jmenován docentem v oboru antropologie. V letech 2001-2013 pracoval na Fakultě humanitních studií UK, kde založil výzkumnou skupinu Etologie člověka a v rámci magisterského oboru obecná antropologie vedl specializaci etologie člověka. Od roku 2013 pracuje jako docent na oddělení etologie, katedry zoologie PřF UK a zároveň jako seniorní výzkumník v Národním ústavu duševního zdraví. Účastnil se též několika dlouhodobých terénních výzkumů (např. Kamerun, Namibie, Papua-Nová Guinea). Publikoval více než 80 odborných textů (h-index = 22), včetně článků v časopisech Psychological Science a Proceedings of the Royal Society B.

V letech 2006-9 byl předsedou České a Slovenské etologické společnosti, v letech 2014-16 členem výboru (outreach officer) odborné společnosti European Human Behaviour and Evolution Association a v letech 2013-2017 členem dozorčí rady International Society for Human Ethology. V současnosti je hlavním řešitelem Univerzitního výzkumného centra „Příroda a kultura – interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě”.