Přehledový článek “Emotional expression in human odour”

V časopise Evolutionary Human Sciences najdete náš přehledový článek “Emotional expression in human odour”, který vyšel ve speciálním čísle sestaveném při příležitosti 150 let od publikace Darwinovy knihy Výraz emocí u člověka a u zvířat. Článek shrnuje dosavadní poznatky o změnách tělesné vůně v důsledku prožívání různých emocí, a to především strachu, úzkosti a smutku. Zároveň se ukazuje, že emočně zabarvené tělesné vůně ovlivňují i další jedince v okolí – jejich kognici, vnímání ostatních i mozkovou aktivitu. Dále se věnuje i limitům těchto výzkumů, především tomu, do jak velké míry jejich provedení odráží situace z běžného života, nevyváženému poměru pohlaví mezi dárci a hodnotiteli vzorků nebo našim nedostatečným znalostem o mechnismech změn tělesné vůně souvisejících s různými emocemi. Více se dočtete po kliknutí na obrázek.

Autory článku jsou S. Craig Roberts, Jitka Třebická Fialová, Agnieszka Sorokowska, Ben Langford, Piotr Sorokowski, Vít Třebický a Jan Havlíček.