Právě vyšlo! Cross-modal associations of human body odour attractiveness with facial and vocal attractiveness provide little support for the backup signals hypothesis: A systematic review and meta-analysis

Donedávna evidence naznačovala, že mezi atraktivitou obličeje, tělesné vůně a hlasu existuje silný pozitivní vztah a měly by tak poskytovat obdobné překrývající se informace o kvalitě svého nositele (backup signals hypothesis). My jsme se však rozhodli provést meta-analýzu jak publikovaných studií, tak doposud nepublikovaných dat získaných za posledních cca 20 let v České republice, Velké Británii, Francii a Rakousku. Výsledky ukázaly pouze velice slabý pozitivní vztah mezi hodnocenou atraktivitou obličeje a tělesné vůně a obdobně i mezi atraktivitou hlasu a tělesné vůně. Pravděpodobnější se tak zdá, že jednotlivé modality odkazují k různým informacím o daném jedinci (multiple messages hypothesis).

Článek vyšel v časopise Evolution and Human Behavior a jeho autory jsou Vít Třebický, Sylvain Delplanque, Camille Ferdenzi, Bernhard Fink, Lucie Jelínková, Žaneta Pátková, S. Craig Roberts, Susanne Röder, Tamsin K. Saxton, Dagmar Schwambergová, Zuzana Štěrbová, Jitka Třebická Fialová a Jan Havlíček.