Článek “Musicality in human vocal communication: an evolutionary perspective”

Článek “Musicality in human vocal communication: an evolutionary perspective” nedávno vydaný v prestižním časopisu Philosophical Transactions of the Royal Society B navrhuje nový evolučně zakotvený pohled na vznik muzikality, tj. schopnosti zpracovávat hudební informace (nejedná se o hudbu).
Uvedený model je založen na dvou kognitivních modulech, a to zpracování výšky tónu a rytmu, které mohly mít rozdílné evoluční cesty a mohly být formovány různými evolučními tlaky. Také předpokládá společného předka pro hudbu a jazyk. Dále navrhuje, že vznik muzikality u lidí je spojen s navazováním vztahu mezi rodiči a dětmi a řečí směřovanou k dětem a v některých případech může v dnešní době hrát roli i při dvoření.
Autory článku jsou Juan David Lengómez, Jan Havlíček a S. Craig Roberts. Více se dočtete ZDE.