Článek “Non-verbal mate retention behaviour in women and its relation to couple’s relationship adjustment and satisfaction

Strategie k udržení partnera slouží k zachování pouta mezi partnery a mají zabránit opuštění partnera kvůli někomu jinému. Proto se tyto strategie mohou často objevovat v přítomnosti rivala. V naší studii bylo analyzováno neverbální chování 47 dlouhodobých párů v přítomnosti atraktivní výzkumnice, kterou mohly partnerky považovat za potenciální rivalku. Výsledky ukázaly, že vyšší párové přizpůsobení a spokojenost ve vztahu jsou spojeny s chováním zvyšujícím partnerčinu atraktivitu (např. dotýkání se vlastního těla, pohazování vlasy, upravování oděvu či vlasů). Na druhou stranu se objevil negativní vztah mezi párovým přizpůsobením a hlídáním partnera pomocí krátkých pohledů, ale i pozitivní spojení mezi partnerčiným chováním navozujícím intimitu dlouhými pohledy a její spokojeností ve vztahu.
Studie tak ukazuje na důležitost neverbální komunikace v partnerských vztazích. Oproti jiným studiím, které se soustředily hlavně na dlouhodobé chování a postoje pomocí dotazování se partnerů, v tomto výzkumu bylo využito empirické pozorování.
Autory článku jsou Jitka Lindová, Kateřina Klapilová, Devin Johnson, Adéla Vobořilová, Barbora Chlápková a Jan Havlíček.
Celý jej najdete buď ZDE nebo se podívejte na jeho krátké shrnutí.