ČSEtS 2020 on-line

Konference České a Slovenské etologické společnosti proběhla letos 30. – 31. 10. poprvé on-line.
Plenární přednášku zde měl Jan Havlíček s názvem Chemická komunikace v partnerských vztazích. Další přednášky prezentovaly Šárka Kaňková (Souvislost mezi znechucením a tělesným imunitním systémem v těhotenství) a Kateřina Fiurašková (Vztah mezi frekvencí konzumace určitých typů potravin, psychosociálními faktory a mírou těhotenských nevolností), která se umístila na 3. místě v hodnocení odborné komise. Gratulujeme!
Svůj poster na konferenci představila Dagmar Schwambergová (Vliv patogenního ohrožení na aktivaci behaviorálního imunitního systému).
Prohlédněte si program konference a všechny postery.

 


Jan Havlíček – Chemická komunikace v partnerských vztazích

 


Kateřina Fiurašková – Vztah mezi frekvencí konzumace určitých typů potravin, psychosociálními faktory a mírou těhotenských nevolností
3. místo v soutěži o nejlepší přednášku

 


Šárka Kaňková – Souvislost mezi znechucením a tělesným imunitním systémem v těhotenství

 


Dagmar Schwambergová – Vliv patogenního ohrožení na aktivaci behaviorálního imunitního systému