Human Beast – Human zoo

V dalším dílu série Human Beast se Tamas David-Barrett zabývá prostředím, ve kterém žijeme a naznačuje paralelu se životem zvířat v zoo. Hostem je tentokrát Gustavo Collados, který vytváří “organické zoo”, v nichž zvířata žijí ve fyzicky a případně i sociálně různorodém prostředí, a mohou tak vést šťastnější a plnější životy.