She always steps in the same river: Similarity among long-term partners in their demographic, physical, and personality characteristics

V časopise Frontiers in Psychology vyšel článek “She always steps in the same river: Similarity among long-term partners in their demographic, physical, and personality characteristics”, v nemž jsme se zaměřili na otázku, zda si ženy vybírají dlouhodobé partnery se stále podobnými charakteristikami, tedy zda mají svůj „typ“. Výzkumu se účastnily pouze ženy, které měly děti, jelikož nás současně zajímalo, jestli se muž, s nímž mají děti, nějak vymyká jejich předchozím partnerům.

Výzkumu se účastnilo 537 žen, které uvedly demografické, fyzické a osobnostní charakteristiky všech svých předchozích dlouhodobých partnerů. Výsledky ukázaly, že ženy jsou ve výběru partnera poměrně konzistentní, tedy že mají svůj „typ“. Navzdory několika málo rozdílům do tohoto „typu“ zapadal i partner, s nímž mají děti.

Studie tak naznačuje, že výběr partnera by mohl být veden relativně stálými, ač do určité míry flexibilními, preferencemi, které mohou samotný výběr činit kognitivně a časově méně náročným.

Autory článku jsou Zuzana Štěrbová, Petr Tureček a Karel Kleisner a celý jej najdete ZDE.