Přednáška na téma lidské sexuality v Laboratoři mysli

Dnes od 19 h budou mít v rámci cyklu Laboratoř mysli Kateřina Klapilová a Renáta Androvičová přednášku na téma lidské sexuality, jakožto objektu vědeckého zkoumání. Budou představeny výzkumy z dílny Laboratoř evoluční sexuologie a psychopatologie v NUDZ na témata sexuálního vzrušení, partnerských vztahů či parafílií. Zároveň se dozvíte, jak měřit lidskou sexuality od jednoduchého dotazníku, přes genitální sondy, až po měření aktivity mozku.