Seminář Antona Markoše u příležitosti 70. narozenin

Přijměte pozvání na dnešní seminář Katedry filosofie a dějin přírodních věd, kde bude od 14 h u příležitosti svých 70. narozenin Anton Markoš bilancovat současný stav evoluční/teoretické biologie a svou dlouholetou praxi v tomto oboru, a představí letos vydanou knihu Epigenetic Processes and Evolution of Life, kterou napsal společně s Janou Švorcovou.