Biologické čtvrtky ve Viničné – Jan Konvalinka

Na dalším Biologickém čtvrtku vystoupí Jan Konvalinka s přednáškou Chemici proti virům, viry proti chemikům: Proč jsou virostatika drahá a proč přestávají fungovat.

Pod odkazem najdete záznam posledního Biologického čtvrtku: Radka Reifová: O druzích, genech a supergenech – Konec jednoho velkého omylu.