Konference ČSEtS 2017

Již tradičně se naše skupina zúčastnila České a Slovenské etologické konference, která se tentokrát konala od 22. do 25. listopadu v Jihlavě.

 

Jitka Fialová – Jak voní vítězství? Vliv kompetice na lidskou tělesnou vůni

 

Jan Havlíček – Změny ve vnímání příjemnosti tělesného pachu příbuzných jedinců v průběhu dospívání

 

Jitka Lindová – Slovník papoušků šedých chovaných v lidských domácnostech: mluvící žako jako model vývoje symbolické komunikace?

 

Pavel Šebesta – Vztah akustických charakteristik hlasu a tvaru těla u afrických mužů

 

Zuzana Štěrbová – Ovlivňuje tělesná konstituce otce partnerské preference a skutečný výběr?

 

Petr Tureček – Test hypotézy percepčního spandrelu: Porovnání cyklické a interindividuální variability v atraktivitě tváře

Přednáška skončila v hodnocení odborné komise na 2. místě. Gratulujeme!

 

Tereza Zikánová – Má mě ráda, nemá mě ráda? Eyetrackingová studie hodnocení neverbálních projevů žen

Přednáška skončila na 1. místě v hodnocení publika a na 3. místě podle odborné komise. Gratulujeme!

 

Kateřina Fiurášková – Vliv užívání hormonální antikoncepce při výběru partnera na následnou spokojenost v partnerství – preliminární analýza

 

Anna Fišerová – Souvislost mezi citovou vazbou a partnerským soužitím u heterosexuálních partnerů

 

Lucie Kuncová – Ženy mají svůj typ! Konzistence výběru partnera v osobnostních charakteristikách

 

Žaneta Slámová – Souvislost relativní šířky obličeje a poměru druhého a čtvrtého prstu u bojovníků smíšených bojových umění