Výzkumná skupina Etologie člověka je sdružení několika výzkumných týmů působících především na Přírodovědecké fakultě a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a Národním ústavu duševního zdraví. Zabýváme se nejrůznějšími aspekty lidského chování, sociální percepce, komunikace a inter-individuální variabilitou především z evoluční perspektivy. Náš výzkum se soustředí také na historicko-teoretické aspekty věd o chování. Cílem těchto stránek je poskytnout přehled o námi zkoumané problematice nejen studentům, ale i dalším kolegům z příbuzných oborů či širší veřejnosti.

Aktuality

Nejnovější informace o nás!

Výzkum

Zúčastněte se výzkumu!

Kontakt

Napište nám!

Naším cílem je testovat, zda hraní her ve virtuální realitě bude vzbuzovat různé emoce a zda se tyto emoce projeví ve vzhledu obličeje, hlasu, kvalitě tělesné vůně a hladinách hormonů.

Hledáme
– heterosexuální muže ve věku 18-40 let
– zdravé nekuřáky

Co účast obnáší
– účast na dvou sezeních s týdenním odstupem (každé sezení zabere přibližně 1,5 – 2 hodiny)
– hraní hry ve VR
– před hrou a po hře:
o pořízení portrétní fotografie
o pořízení nahrávky hlasu
o odběr vzorku tělesné vůně
o odběr vzorku slin
o vyplnění několika dotazníků
– dodržování speciální „diety“ den před účastí a v den účasti

Odměna
– za účast v celém výzkumu 200 Kč
– za každou výhru ve hře navíc 300 Kč

Kde
– FTVS UK, José Martího 31, Praha 6

Přihlaste se
– E-mail: vyzkum@etologiecloveka.cz
– Facebook: facebook.com/etologie
– načtením QR kódu

Zúčastněte se nového výzkumného projektu “Faktory související se sexuální orientací” vyplněním 30minutového online dotazníku

Výzkum se zabývá dosud málo prostudovanou problematikou body image u jedinců různých sexuálních orientací ve vztahu s dalšími psychologickými faktory – např. duševní pohodou či osobnostními charakteristikami. Budeme moc rádi, když nám se sběrem dat pomůžete tím, že náš nový dotazník vyplníte.

 

V časopise Evolutionary Human Sciences nedávno vyšel článek “Facial attractiveness and preference of sexual dimorphism: A comparison across five populations”. Jelikož dosavadní výzkumy zatím nedošly ke shodě ohledně vztahu mezi pohlavním dimorfismem (znaky typické pro dané pohlaví – femininní a maskulinní) a atraktivitou, cílem studie bylo prozkoumat spojení mezi vnímaným a tvarovým pohlavním dimorfismem a vnímanou atraktivitou v mezikulturní studii založené na populacích z Kamerunu, Kolumbie, České republiky, Íránu a Turecka. Vztah mezi vnímanou maskulinitou a atraktivitou byl nalezen pouze u českých a kolumbijských mužů, kdežto u žen byla atraktivita pozitivně spojena s vnímanou femininitou ve všech zkoumaných populacích, což by mohlo naznačovat určitou míru univerzality preferencí. Dále se ukázalo, že tvarový pohlavní dimorfismus obličeje a průměrovost povětšinou nesouvisí s vnímaným pohlavním dimorfismem a atraktivitou. Proto by měly budoucí studie zvážit, které měřítko pohlavního dimorfismus použijí (měřený či vnímaný), jelikož ovlivňují vnímání atraktivity odlišně.

Autory článku jsou: Vojtěch Fiala, Vít Třebický, Farid Pazhoohi, Juan David Leongómez, Petr Tureček, S. Adil Saribay, Robert Mbe Akoko a Karel Kleisner. Celý jej najdete ZDE.