Výzkumná skupina Etologie člověka je sdružení několika výzkumných týmů působících především na Přírodovědecké fakultě a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a Národním ústavu duševního zdraví. Zabýváme se nejrůznějšími aspekty lidského chování, sociální percepce, komunikace a inter-individuální variabilitou především z evoluční perspektivy. Náš výzkum se soustředí také na historicko-teoretické aspekty věd o chování. Cílem těchto stránek je poskytnout přehled o námi zkoumané problematice nejen studentům, ale i dalším kolegům z příbuzných oborů či širší veřejnosti.

Aktuality

Nejnovější informace o nás!

Výzkum

Zúčastněte se výzkumu!

Kontakt

Napište nám!

Věnujte nám chvíli svého času a ohodnoťte mužské a ženské obličeje na dominanci. Zúčastnit se mohou muži i ženy a celé hodnocení by nemělo zabrat více než 20 minut.
Stačí kliknout na tento příspěvek.

Děkujeme! Zároveň nám pomůže jakékoliv sdílení dotazníku.

Lidská tělesná vůně hraje významnou roli v mezilidských interakcích a je z ní možné “vyčíst” i třeba to, že se jedinec nachází v agresivní nebo kompetitivní situace. My jsme se nyní zaměřili na vliv výhry a prohry na příjemnost, atraktivitu, maskulinitu a intenzitu tělesné vůně. Tělesnou vůni jsme sbírali na amatérské lize MMA (pořádané MMAA) vždy před a po skončení zápasu. Výsledky v novém článku “Losing stinks! The effect of competition outcome on body odour quality” ukazují, že fyzická kompetice negativně ovlivňuje lidskou tělesnou vůni, přičemž větší propad v hodnocení jsme zaznamenali u jedinců, kteří prohráli. Pokles atraktivity tělesné vůně se pak zdá být zprostředkovaný negativní náladou.
Článek vyšel v časopisu Philosophical Transactions of The Royal Society B a jeho autory jsou Jitka Třebická Fialová, Vít Třebický, Radim Kuba, David Stella, Jakub Binter a Jan Havlíček. Celý jej najdete ZDE.

Další z našich článků “Major histocompatibility complex-associated odour preferences and human mate choice: near and far horizons”, který vyšel ve speciálním čísle časopisu Philosophical Transactions of The Royal Society B, se zabývá rolí hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) v chemické komunikaci u člověka. MHC je součástí adaptivního imunitního systému a některé studie zjistily, že si lidé na základě tělesné vůně vybírají partnery v MHC odlišné (jejich potomek by pak měl disponovat širším obranným spektrem vůči patogenům). Celkově jsou však výsledky poněkud nejednoznačné. Tato meta-analýza (kombinace výsledků mnoha studií dohromady) nenašla žádnou souvislost mezi MHC odlišností a výběrem partnera u skutečných párů, ani se spokojeností v partnerství či preferencemi tělesné vůně. Celkově se tak zdá, že MHC odlišnost nehraje při výběru partnera na základě tělesné vůně žádnou roli.

Autory jsou Jan Havlíček, Jamie Winternitz a S. Craig Roberts a celý článek najdete ZDE.