Výzkumná skupina Etologie člověka je sdružení několika výzkumných týmů působících především na Přírodovědecké fakultě a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a Národním ústavu duševního zdraví. Zabýváme se nejrůznějšími aspekty lidského chování, sociální percepce, komunikace a inter-individuální variabilitou především z evoluční perspektivy. Náš výzkum se soustředí také na historicko-teoretické aspekty věd o chování. Cílem těchto stránek je poskytnout přehled o námi zkoumané problematice nejen studentům, ale i dalším kolegům z příbuzných oborů či širší veřejnosti.

Aktuality

Nejnovější informace o nás!

Výzkum

Zúčastněte se výzkumu!

Kontakt

Napište nám!

Vybíráme si partnery podobné našim rodičům? Zúčastněte se našeho výzkumu a pomozte nám to zjistit!

Napište na email partnerske.vztahy@etologiecloveka.cz nebo rovnou vyplňte vstupní dotazník kliknutím na tento příspěvek.

Zároveň sdílejte výzkum i mezi své známé. Děkujeme!

V časopise Intelligence vyšel článek nazvaný “The effect of birth order on the probability of university enrolment”, jehož autory jsou Radim Kuba, Jaroslav Flegr a Jan Havlíček. Výzkum staví na předchozích studiích, které ukázaly, že pořadí narození ovlivňuje řadu charakteristik od osobnosti po sexuální chování. Některé studie také zjistily, že prvorození dosahují vyššího vzdělání než mladší sourozenci, ovšem v jiných tento efekt nalezen nebyl pravděpodobně kvůli různým modulujícím faktorům. Výsledky tohoto výzkumu na studentech biologie skutečně ukázaly vyšší poměr prvorozených mezi univerzitními studenty a navíc byla síla efektu ovlivněna velikostí rodiny.

V Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science vyšla nová kapitola “Fighting assessment” shrnující procesy zapojené v odhadování nebezpečnosti a schopnosti obstát v souboji, a to jak vlastní i cizí, na základě především vizuálních morfologických vodítek.

Autory jsou Vít Třebický, Michael Stirrat a Jan Havlíček. Kapitolu naleznete zde.