Výzkumná skupina Etologie člověka je sdružení několika výzkumných týmů působících především na Přírodovědecké fakultě a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a Národním ústavu duševního zdraví. Zabýváme se nejrůznějšími aspekty lidského chování, sociální percepce, komunikace a inter-individuální variabilitou především z evoluční perspektivy. Náš výzkum se soustředí také na historicko-teoretické aspekty věd o chování. Cílem těchto stránek je poskytnout přehled o námi zkoumané problematice nejen studentům, ale i dalším kolegům z příbuzných oborů či širší veřejnosti.

Aktuality

Nejnovější informace o nás!

Výzkum

Zúčastněte se výzkumu!

Kontakt

Napište nám!

Naší čerstvou novinkou je článek “No evidence for association between human body odor quality and immune system functioning”, který vyšel v časopise Psychoneuroendocrinology. Cílem studie bylo testovat, zda existuje vztah mezi kvalitou tělesnou vůně a imunoreaktivitou (odezva organismu na setkání s patogenem) a obecným fungováním imunitního systému. Předchozí výzkumy totiž ukazují, že obličeje mužů s reaktivnějším imunitním systémem hodnotí ženy jako atraktivnější. V první studii jsme participantům měřili hladiny specifických protilátek (slouží jako ukazatel reaktivity imunitního systému) a ve druhé studii pak hlavní ukazatele vrozené a adaptivní imunity. V obou případech pak hodnotitelé posoudili atraktivitu, zdraví a intenzitu jejich tělesné vůně. Ani v jedné ze studií jsme nenašli vztah mezi kvalitou tělesné vůně a fungováním imunity – zdá se tak, že tělesná vůně neobsahuje vodítka k reaktivitě imunitního systému.

Autory článku jsou Dagmar Schwambergová, Agnieszka Sorokowska, Žaneta Slámová, Jitka Třebická Fialová, Agnieszka Sabiniewicz, Judyta Nowak-Kornicka, Barbara Borkowska, Bogusław Pawłowski a Jan Havlíček. Více se dozvíte ZDE.

Před nedávnem jsme vás seznámili s článkem “Prevalence incestu a faktory, které ji ovlivňují” a nyní přinášíme pokračování v podobě přehledové studie “Vyhýbání se incestu: kulturní a evoluční perspektiva”. Jejím cílem je představit teorie vyhýbání se incestu z pohledu kulturní a evoluční antropologie. Výskyt incestu je poměrně vzácný, přesto však vzbuzuje silné emoční reakce. Důvodem nízkého výskytu může být existence incestního tabu, jež se sestává ze společenských norem a zvyklostí, které incestu zabraňují. Incestní tabu je univerzální, univerzalita se však týká pouze nukleární rodiny a pro širší příbuzenstvo se liší dle dané kultury, pravděpodobně kvůli odlišným klasifikacím příbuzenství a různým společenským normám. Dalším důvodem může být i sexuální averze mezi jedinci, kteří spolu vyrůstali (tzv. Westermarckův efekt). Samotné incestní chování pak může být důsledkem buď nízké sexuální averze a s ním spojeným znechucením, či neselektivní sexuální apetencí.

Autory článku jsou Lucie Kuncová, Zuzana Štěrbová a Jan Havlíček. Celý si jej můžete přečíst ZDE.

Ovlivňují COVID-19 a další respirační onemocnění náš čich a chuť? Zapojte se do mezinárodního výzkumu a pomozte nám zjistit víc o tom, k jakým změnám může docházet a jak se tyto změny liší mezi různými onemocněními. Hledáme jak zdravé zájemce (vyplňte dotazník č. 1), tak i nemocné v posledních dvou týdnech (vyplňte dotazník č. 1 a 2).

  1. Dotazník pro zájemce (zdravé i nemocné) o testování čichu a chuti
  2. Dotazník pro nemocné v posledních 2 týdnech

Šiřte naše dotazníky! Výsledky výzkumu nám mohou pomoci s diagnostikou onemocnění dýchacích cest včetně COVID-19.

Čich, chuť a ostatní vjemy v našem nose a ústech mohou být narušeny z různých důvodů – například při onemocněních dýchacích cest nebo také novým koronavirem (SARS-CoV2, který způsobuje onemocnění COVID-19), ale i při naprosto odlišných onemocněních. Výsledky nám pomohou objasnit, zda jsou smysly více či méně postiženy v případě onemocnění COVID-19 v porovnání s ostatními onemocněními a zdravými lidmi. Také nás zajímá, jak se funkce těchto smyslů mění v průběhu času.
Udělejte si test čichu a chuti on-line z pohodlí domova!